Veelgestelde Vragen Vrijwilligers

Op deze pagina vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Wat houdt vrijwilligerswerk in?

Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet, voor anderen, voor de samenleving en zeker ook voor jezelf. Dat doe je bij een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Dit kan zijn in de zorg, in welzijn, sport, natuur, cultuur en onderwijs.

 

Vrijwilligerswerk is voor veel mensen een fijne manier om nieuwe mensen te ontmoeten, ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen. Daarnaast is het een zinvolle tijdsbesteding en een manier om mee te doen in de samenleving. Vrijwilligerswerk kan soms je kansen op betaald werk vergroten.

 

Welk vrijwilligerswerk is geschikt voor mij?

Wil je vrijwilligerswerk gaan doen, maar weet je nog niet precies wat? Of twijfel je of vrijwilligerswerk wel iets voor jou is? Doe dan de talentscan op onze website en ontdek wat voor type vrijwilliger jij bent. Ga naar de scan.

 

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Ook tijdens vrijwilligerswerk kunnen ongelukken gebeuren of schade ontstaan. De gemeente Venlo heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Venlo zijn automatisch verzekerd. Klik hier voor meer informatie.

 

Heb ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig als vrijwilliger?

Organisaties die werken met kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening en kwetsbare ouderen, kunnen van jou als vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Deze kunnen ze gratis voor je aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

 

Hoe zit het met een onkosten- of vrijwilligersvergoeding?

Bij sommige organisaties ontvangen vrijwilligers een onkosten/reiskostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding. De belastingdienst stelt regels aan de hoogte van deze vergoedingen. Klik hier voor meer informatie.

 

Hoe zit het met een onkosten- of vrijwilligersvergoeding als ik een uitkering ontvang?

In een uitkeringssituatie heb je te maken met regels van de uitkerende instantie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of het UWV.

 

Is het voor asielzoekers mogelijk om vrijwilligerswerk te doen?

Ja, asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Klik hier voor meer informatie.

 

Bij welke organisaties kan en mag je vrijwilligerswerk doen?

In de Wet op de loonbelasting wordt onder vrijwilliger verstaan: degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk. Doe jij onbetaald werk bij een commerciële organisatie (dus met winstoogmerk), dan wordt je door de overheid gezien als een onbetaalde werknemer. In deze situatie kan er geen aanspraak gemaakt worden op de vrijwilligersverzekering en de regeling voor belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Dat geldt voor alle bedrijven, familiebedrijven en organisaties met een winstoogmerk, die geen ANBI zijn en geen sportvereniging en sportstichting zijn. Klik hier voor meer informatie.

 

Vanaf welke leeftijd mag je vrijwilligerswerk doen?

Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk. Dat houdt in dat jongeren onder de 16 jaar in principe geen vrijwilligerswerk mogen doen. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld in het kader van de Maatschappelijke Stage. Ook voor 16- en 17-jarigen zijn er een aantal voorwaarden. Er is geen wettelijke maximum leeftijdsgrens voor het doen van vrijwilligerswerk. Klik hier voor meer informatie.

 

Wat zijn mijn rechten en plichten als vrijwilliger?

Heb je een keuze gemaakt voor vrijwilligerswerk, dan kan een proeftijd voor beide partijen zinvol zijn. De organisatie en vrijwilliger moeten op elkaar kunnen rekenen. Maar je hebt als vrijwilliger ook rechten. Bijvoorbeeld op begeleiding en/of bijscholing. Het is belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken. Een vrijwilligerscontract is niet verplicht, maar zorgt wel voor duidelijkheid. Zaken waarover afspraken gemaakt kunnen worden kunnen zijn onder andere soorten werkzaamheden, werktijden en vergoedingen. Het is verstandig om dit met de organisatie te bespreken bij aanvang van je werkzaamheden.